Institute for Business Administration

Bedrijfskunde

Studiejaar 2
Een student die drie dagen per week werkzaamheden en onderzoek in uw organisatie uitvoert. Denk bijvoorbeeld aan onderzoeken naar klanttevredenheid en certificering of gerelateerd aan proces- of financieel managemen
t.

Studiejaar 3
Een concrete implementatie en/of een evaluatie in samenwerking met uw organisatie en de stakeholders op het onderwerp waardecreatie. In het blauwe kader hiernaast ziet u voorbeelden van opdrachten. Onze student is vier dagen per week beschikbaar voor uw opdracht en de verplichte opdracht vanuit school. Eén dag in de week gaat hij naar school voor de geplande onderwijsactiviteiten. Dan komen onder andere onderwerpen als design thinking, agile werken, interventiemethoden en persoonlijk leiderschap aan bod. Deze kennis neemt hij uiteraard gelijk weer mee (terug) uw organisatie in.

Studiejaar 4
Een 90% startklare professional die innovaties realiseert in uw organisatie.De student werkt zelfstandig aan een bedrijfskundig vraagstuk in de vorm van een afstudeeropdracht. Door op methodische wijze praktijkgericht onderzoek te doen, draagt hij bij aan de verbetering van uw organisatie. Hij krijgt de benodigde begeleiding vanuit school. Ook brengt een docentbegeleider een bezoek aan uw organisatie.
De student moet voldoende tijd kunnen besteden aan het uitwerken van een onderbouwd advies op basis van onderzoek en het creëren van draagvlak bij de implementatie. Daarom is dit geen 'meewerk afstuderen'. Meewerken kan uiteraard wel, maar dat moet dan in het teken staan van de afstudeeropdracht. Wij vragen van u ruimte, tijd en aandacht voor de begeleiding van onze student op hbo-niveau.

Teamprojecten (1/2 Jaar)
Naast stages kunt u ook gebruikmaken van onze studententeams voor een scala aan (kleinere) adviesopdrachten met ook de mogelijkheid tot implementatie. U krijgt concrete resultaten en implementatie van de adviezen voor complexe bedrijfskundige vraagstukken die raken aan de strategie van uw organisatie.

Logistics and Management

Bij het oplossen van een logistiek vraagstuk komt meer kijken dan alleen het vervoer en de opslag van goederen. Inkoop, verkoop, marketing, administratie, informatievoorziening, automatisering, productie en transport hangen allemaal met elkaar samen. Als logistiek manager zorgt men ervoor dat al deze verschillende activiteiten op elkaar aansluiten. Dit is niet altijd even eenvoudig, want een verandering op het ene gebied werkt automatisch door naar de ermee samenhangende terreinen. Men zal als logistiek manager dus altijd de voordelen van de ene oplossing moeten afzetten tegen de consequenties op andere terreinen.