Institute Finance & Accounting

Finance & Control (voorheen Bedrijfseconomie)

De opleiding Finance & Control leidt de student op voor financiële functies binnen het bedrijfsleven. Als bedrijfseconoom is men de spin in het financiële web van een organisatie. Men is mede verantwoordelijk voor het financieel gezond houden van een organisatie en zit op de plek in de organisatie waar het geld inkomt en uitgaat. Men is het financiële hart van de organisatie, geeft leiding aan de administratie en stelt adviezen op voor de directie. De opleiding leidt de student op voor functies zoals bedrijfseconomisch medewerker, (assistent) accountant, financieel manager, hoofd administratie, controller, vermogensbeheerder, beleggingsanalist of financieel adviseur. Ook qua branche zijn er volop mogelijkheden: van midden- en kleinbedrijf tot multinationals.

Accountancy

De opleiding Accountancy biedt een algemeen programma aan dat de student  voorbereidt op een toekomst als Registeraccountant (RA) of als Accountant Administratieconsulent (AA).

De belangrijkste taak van de accountant administratieconsulent (AA) is het adviseren van ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (MKB). Een AA stelt jaarrekeningen samen en controleert deze. Ook is een AA vaak voor meerdere bedrijven financieel specialist, fiscaal adviseur en vertrouwenspersoon. Een AA assisteert en adviseert bij het opzetten of herinrichten van een administratie. Een AA biedt hulp bij het opstellen van ondernemingsplannen en beleidsplannen. Een AA maakt begrotingen van kosten en opbrengsten en stelt liquiditeits- en vermogensposities op. Een AA zorgt ervoor dat kredietverschaffers op tijd de informatie ontvangen die ze nodig hebben. Je vult fiscale aangiftes in en adviseert de ondernemer over fiscale vraagstukken.

Een registeraccountant (RA) werkt als controleur of adviseur. Veel grotere organisaties zijn wettelijk verplicht hun jaarrekening door een accountant te laten controleren. De taak van de RA vereist nauwkeurig werken, en brede financiële en bedrijfskundige kennis. Een RA beoordeelt of de door de organisatie opgestelde jaarcijfers kloppen met de werkelijke financiële gang van zaken. Een RA brengt de risico’s in kaart en helpt deze beheersen. Een RA sluit de controle af met de accountantsverklaring, die in het jaarverslag wordt opgenomen. Daarnaast kan een RA ondernemers adviseren over fiscale aangelegenheden en de administratieve organisatie, en ondersteuning bieden bij overnames of fusies. 

Finance, Tax & Advice (voorheen Financial Services Management)

De opleiding Financ, Tax & Advice is een brede, algemeen georiënteerde beroepsopleiding, waardoor men uitstekend inzetbaar is in deze bedrijfstak. De opleiding leidt de student op voor functies zoals financieel adviseur, hypotheek- of verzekeringsadviseur, adviseur particuliere en/of zakelijke klanten, vermogensadviseur en pensioenadviseur. Afgestudeerden kunnen werken binnen de financiële sector, zoals banken en verzekeringsinstellingen, maar ook op de financiële afdeling van andersoortige bedrijven en instellingen. Een student wordt opgeleid voor zowel commerciële functies (front office), als beheersfuncties (back office). Afgestudeerden kunnen ook economische, juridische of commerciële functies bij grote multinationals bekleden.