Praktijkbureau EM

Het Praktijkbureau is onderdeel van Economie & Management van Hogeschool Utrecht en onderhoudt contacten met het bedrijfsleven. Het praktijkelement neemt tijdens de studie een belangrijke plaats in. Onze studenten vervullen tijdens de studie verschillende praktijkopdrachten. Hierdoor worden zij in de gelegenheid gesteld om hun competenties toe te passen in de beroepspraktijk.

U vindt op deze site informatie over de verschillende vormen van praktijkonderwijs (stages, traineeships, afstudeertrajecten, projecten) die voor u interessant zijn. U kunt lezen wat de student leert en bij wat voor soort opdrachten u hen kunt inschakelen. In een schematisch overzicht zetten wij alle vormen van praktijkonderwijs op een rijtje. Ook kunt u zich aanmelden als u stageplaatsen en/of praktijkopdrachten wilt aanbieden. Kijk bij de diverse opleidingen voor meer informatie over de betreffende opleiding.

Andere vormen van samenwerking

Het centrale aanspreekpunt vormt het Praktijkbureau waar u als opdrachtgever met al uw vragen terecht kunt omtrent de uitvoering en begeleiding van de praktijkperiodes en de organisatie van andere vormen van samenwerking. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld organisatie van netwerkdagen, aanbieden van projectopdrachten, input voor cases, gastcolleges, bedrijfsbezoeken c.q. inhousedagen, open dagen en sponsoring van programmaonderdelen.

Interne stagevacaturesite

Het Praktijkbureau heeft een interne stagevacaturesite voor studenten van Economie en Management. Voor het aanbieden van een stagevacature kunt u gebruik maken van het aanbiedingsformulier (zie "Aanbieden stagevacature").

English Click here for English