Wat verwachten wij van een trainee- of afstudeerbedrijf

Voorwaarden

 • Organisaties met minimaal 20 FTE in vestiging en maximaal 250 FTE in de totale organisatie. De minimale eis van 20 FTE is rekkelijk naar 10 indien tenminste 50% aantoonbaar management (HBO-niveau) is.
 • Commerciële organisaties in de handelsbranche met voldoende bedrijfskundige complexiteit.
 • Organisaties met een grote mate van beleidsvrijheid c.q. relatief onafhankelijk van een eventuele moederorganisatie.
 • Organisaties waarbij de student de gelegenheid krijgt om twee dagen per week zijn/haar competenties te ontwikkelen omtrent de diverse facetten van bedrijfsvoering op operationeel en tactisch niveau, met behulp van opdrachten en training 'on the job'.
 • Organisaties waarbij de student de mogelijkheid krijgt om 'alle' processen binnen de dagelijkse bedrijfsvoering mee te maken.
 • Organisaties waarbij de student wordt betrokken bij het leidinggeven / management passend in het doel van de opleiding om leidinggevenden op te leiden.
 • Organisaties waarbij de inhoudelijke begeleider regelmatig (minimaal één van de drie dagen) aanwezig is en minimaal een Hbo-opleiding heeft of een functie uitoefent op dat niveau.
 • Organisaties waarbij de student werkzaamheden kan uitvoeren op HBO-niveau.
 • Organisaties waarbij de student een financiële vergoeding krijg voor zijn/haar werkzaamheden binnen de twee meewerkdagen. Deze vergoeding is conform (minimaal) minimumloon.
 • Organisaties waarbij de student gelegenheid krijgt te werken aan inhoudelijke onderwijsopdrachten. Deze schoolopdrachten leiden tot concrete beroepsproducten die waarde kunnen toevoegen aan het leerbedrijf.

Aan het begin van de praktijkperiode

 • Het introduceren van de student in de organisatie.
 • Het aanbieden van de benodigde faciliteiten om goed te kunnen functioneren in de organisatie (werkplek, inlogaccount, etc.).
 • Het bespreken en goedkeuren van het door de student te maken volledige plan van aanpak.
 • Het bespreken van de eerste resultaten, eventuele vragen en het maken van definitieve afspraken in een eerste (door de student te regelen) stagebezoek van de docentbegeleider.

Tijdens de praktijkperiode

 • Het actief begeleiden van de student, onder andere door het regelmatig hebben van voortgang besprekingen
 • De student in staat stellen werkzaamheden en de schoolopdracht zelfstandig uit te voeren, hierover te rapporteren en te presenteren.
 • Het geven van feedback aan de student in het kader van diens persoonlijk ontwikkelingsplan.