De opleiding Business Management

De opleiding Business Management is in september 2007 in Utrecht en in september 2010 in Amersfoort van start gegaan. De opleiding richt zich op het opleiden van studenten die graag actief zijn in leidinggevende functies binnen kleine en middelgrote bedrijven (MKB). Het gaat daarbij om de zakelijke dienstverlening en de handel. Een belangrijk onderdeel van de studie is het leren in de praktijk.

Bij de opleiding Business Management wordt werken en leren op een bijzondere wijze gecombineerd. In het eerste jaar ligt de nadruk op de oriëntatie van het werken in een MKB. Vanaf het tweede jaar volgt de student het hele jaar twee dagen in de week colleges op school en daarnaast werkt én leert de student drie dagen in de week in een bedrijf. Zo leert de student via de onderwijsvorm ‘werkend leren’ bedrijfskundige, commerciële en HRM-competenties aan, die men nodig heeft om straks goed als bedrijfsmanager te functioneren.

 

De opleiding Business Management geeft de hoofdlijnen aan van wat de student moet kennen en kunnen om straks recht te hebben op een bachelordiploma. De inkleuring van de competenties die de student moet beheersen kan hij/zij deels zelf bepalen door bijvoorbeeld de keuze van het (leer)bedrijf, zijn/haar rol daarbinnen en het type opdrachten en werkzaamheden die de student kan uitvoeren.

De werkzaamheden kunnen plaatsvinden op de volgende gebieden:

  • Bedrijfseconomie
  • Strategisch management
  • Organisatie-ontwikkeling
  • Personeelsmanagement
  • Management van bedrijfsprocessen
  • Tactische en operationele planning
  • Marketing en ondernemerschap

Daarnaast spelen managementvaardigheden ook een belangrijke rol. Je moet leiding kunnen geven en mensen kunnen coachen en dus communicatief vaardig zijn. Als student Business Management word je op al deze terreinen door ons opgeleid tot een echte 'business manager' voor het midden- en kleinbedrijf.