Overzicht stage- en afstudeermogelijkheden

Beroepsopleidende (meewerk-) stage

(3 de jaar van de opleiding)  

Opleiding

Duur (weken)

Omschrijving

Vergoeding

Begleiding

Communicatiemanagement

10 of 20

Meewerken,liefst in het vakgebied van de desbetreffende opleiding

 

Richtlijn: € 350,- netto per maand

 

Intensieve begeleiding door bedrijfsmentor

Stage bij minor Eventmanagement

10

Bedrijfscommunicatie

20

Digitale communicatie

20

International Communication and Media

20

Communication and Media Design

10 of 20

 

Afstudeerstage  - Combinatie van stage en afstudeeropdracht.

(4 de jaar van de opleiding)  

Communicatiemanagement 

(4 dagen per week,

iedere vrijdag school)

 

26

adviserende en coördinerende stagetaken en als afstudeeropdracht het oplossen van een communicatievraagstuk waarbij onderzoek wordt uitgevoerd en advies wordt gegeven.

Richtlijn: € 350,- netto per maand

Begeleiding door bedrijfsmentor.

Afstudeeropdracht zoveel mogelijk zelfstandig.

Digitale Communicatie

20

adviserende en uitvoerende stagetaken. Afstudeeropdracht: oplossen communicatievraagstuk met digitale middelen.

 

Afstudeeropdracht

(4 de jaar van de opleiding)  

Communicatiemanagement

(deeltijd)

 

oplossen communicatievraagstukken, onderzoek,

Inventarisaties.

Vaak een bonus, onderzoekskosten voor rekening opdrachtgever.

Als opdrachtgever

International Communication and Media

 

 

Bedrijfscommunicatie

 

Freelance opdrachten

Communication and Mulimedia Design   De student werkt bij het afstuderen aan een eigen onderzoeksproject op basis van een onderzoeksvraag. richtlijn 350 euro begeleiding bedrijfsbegeleider en afstudeerdocent

Stage Associate Degree Eventmanagement

(2 de jaar van de opleiding= laatste jaar)

 Eventmanagement

17

Meewerken bij een evenementenorganisatie en voor afstuderen een beknopt advies uitbrengen met beroepsproduct.

Richtlijn: € 300,- netto per maand

Intensieve begeleiding door bedrijfsmentor