NieuweDingenDoen

U kunt een opdracht bij de opleiding Digitale Media en Communicatie zowel als stage als in de vorm van een project laten uitvoeren.

Digitale communicatie in de praktijk

NDD is een onderdeel van de derdejaars programma voor studenten DC (Digitale Communicatie) en CMD (Communicatie en Media Design). Studenten voeren in een projectgroep (van 4 personen) voor een opdrachtgever een project uit. De studenten werken 20 weken lang 20 uur per week aan het project. Ze kunnen hierbij gebruik maken van begeleiders vanuit school, maar het is van belang dat school op de achtergrond blijft, de studenten (projectleider) onderhouden de contacten met de opdrachtgever.
Het is aan de projectgroep om de klantvraag in kaart te brengen, een 0 contract en Plan van Aanpak op te stellen en het project ten uitvoer te brengen.

Wat kunt u verwachten?

Studenten kunnen de expertise van docenten en andere een de opleiding verbonden experts, zoals de lectoraten, "inkopen" en inzetten voor uw project.
NDD werkt volgens PMC en Prince2 en streeft naar duurzame samenwerking met opdrachtgevers. De opdrachtwaarde, gemiddeld € 3.000 kan ook vormgegeven worden als een barter, waarbij dus een tegenprestatie van de opdrachtgever kan dienen als betaling (denk aan gastcollege, software, hardware, gebruik maken van faciliteiten en kennis van de opdrachtgever, open stellen van gebruikers data voor onze lessen „testen en meten‟, enzovoorts).

Wat krijgt u: Een projectteam van 4 à 5 gemotiveerde studenten die gedurende 20 weken 20 uur werken aan de oplossing van uw vraagstuk.
Looptijd:     20 weken van start tot einde. Globale startdata zijn einde januari en einde augustus.        
Opleiding:       HBO Faculteit Communicatie en Journalistiek / Digitale Communicatie of Communication and Media Design 
Stagevergoeding:   Tegenprestatie in overleg en liefst als barter. Waarde van de opdracht is € 3.000.  
Voorwaarden:         Opdrachtgever dient een project aan te bieden op tactisch (en operationeel) niveau, vanzelfstprekend binnen bovengenoemd vakgebied. Verder vragen wij van een opdrachtgever dat hij zijn kennis wil delen met (en dus investeren in) onze studenten 
Waarom: In het derde jaar benaderen wij in een projectomgeving de werkelijkheid van de beroepspraktijk door studenten - zelfstandig - een echt project voor een opdrachtgever uit te laten voeren. Eerder opgedane theorie als Prince2 en PMC en kennis van informatiesystemen en -stromen worden nu in de praktijk gebracht. 
Vakantiedagen:                         In overleg met u als opdrachtgever (afhankelijk van de planning). Op feestdagen zijn studenten in de regel vrij. 

Wat verwachten wij van u?

Wij vragen van u dat u uw kennis en ervaring wilt delen met (en dus investeren in) onze studenten.
Wij vragen u de studenten minimaal 2 uur per 2 weken te begeleiden. Wij verwachten van u een volwaardige opdrachtgever te zijn die zich professioneel opstelt ten opzichte van de studenten. Zaken als open communicatie, goede feedback en een kritische houding zijn hierin cruciaal.
Het project start met een Kick Off dag (in januari en augustus van het jaar). U wordt dan van ‟s ochtends 08.30 tot 15.00 uitgenodigd en uitgedaagd om de studenten te winnen voor uw project. Wij vragen u hiervoor deze dag vrij te houden in uw agenda.

Tot slot

NDD projecten liggen op het expertisegebied Digitale Communicatie (snijvlak ICT en communicatie).
NDD projecten kunnen uitmonden in een onderzoeksrapport maar ook in een concrete website, een campagne, app, proof of concept (incl. prototype), webshops, film, animatie of een combinatie hiervan. Uiteraard altijd gericht op het antwoord op uw vraag.

Contactpersoon

Dirk Ploos van Amstel FCJ Digitale Media & Communicatie | Bolognalaan 101 | Postbus 8611 | 3503 RP UTRECHT | info@nieuwedingendoen.nl | www.nieuwedingendoen.nl