Adviesbureau Scompany

Scompany is een adviesbureau voor en door derdejaars studenten bij het Instituut voor Communicatie, opleiding Communicatiemanagement, dat werkt voor externe opdrachtgevers die komen uit de overheid, het bedrijfsleven, uit de bureauwereld en de non-profit sector. De opdrachten hebben betrekking op marketing, onderzoek, events en communicatie.

In het kader van het nieuwe onderwijscurriculum heeft Scompany een vaste plaats gekregen om de theorievorming op herkenbare en realistische wijze te koppelen aan de (advies)praktijk. Het opbouwen van een adviesattitude is een zeer belangrijk leerdoel. In het bureau werken verschillende deskundigen en studiegroepen samen.

Niet zelden maken opdrachtgevers gebruik van een combinatie van stagiairs en accountteams van Scompany.

Nadere gegevens

Scompany maakt als module officieel deel uit van het derdejaars curriculumprogramma. Iedere module betreft een periode van 8 weken en heeft een modulemanager als coördinator. In het geval van Scompany treedt deze op als bureaumanager. Het belangrijkste doel van de module is de studenten bewust te maken van de koppeling tussen theorie en praktijk, hen de juiste adviesattitude aan te reiken en ervaringen op te laten bouwen. Daarbij wordt in de meest brede zin een volwaardige adviesbureausituatie zeer realistisch neergezet (inclusief jargon, visitekaartjes,urenstaten, eigen werkplek per team met PC en telefoon).Bij Scompany zijn de studenten in groepjes van drie à vier personen vrijwel fulltime (van maandag tot en met vrijdagochtend) bezig met de opdracht, het account. Ze vormen een accountgroep en worden begeleid door een vakdocent die, conform de bureautitulatuur, werkt als senior consultant.

Overzicht van het verloop van een project

Week 1
De opdrachtgever geeft informatie en het team oriënteert zich op de materie. De informatie geeft aanleiding tot vragen en andere gegevens. Deze verkrijgt het team tijdens de contacten met de
opdrachtgever.

Week 2
Met ondersteuning van de senior consultant en andere deskundigen maakt het team een zogenoemde debriefing en een plan van aanpak. Op basis hiervan wordt, in het bijzijn van de senior consultant,het contract afgesloten.

Week 3 t/m 7
Gegevens verzamelen.

Week 7
Een adviesrapport en projectbeschrijving Raad van Commissarissen maken.

Week 8
Presentaties aan opdrachtgever en Raad van Commissarissen.

Week 9
De studenten voeren in tweetallen 2 acquisitiegesprekken.

Er kunnen opdrachten zijn die zich uitspreiden over een langere periode. In dat geval gaat u een samenwerking aan voor twee of meer aaneengesloten perioden, dan wel voor een timing die een andere variant verlangt (dit kan het geval zijn bij periodiek herhalings- onderzoek of bij evenementen).

Vier maal per jaar starten er (maximaal twintig) teams bij Scompany.

Kwaliteit

Adviesbureau Scompany heeft in de afgelopen jaren vele projecten succesvol en naar tevredenheid van de opdrachtgevers afgesloten. Dit wordt jaarlijks ‘in kaart gebracht’. Daarnaast zijn de inzet en deskundigheid van de vele senior consultants (docenten) een borg voor kwaliteit, evenals het ISO 9001-2008 certificaat dat door Scompany mag worden gevoerd.

De kosten

Het realiseren van een projectopdracht kost €  2.475,- excl. het actuele BTW tarief.

Contact

Renate van der Meer
tel: 088 481 3665
06-23890306

Officemanagement
tel: 088 481 3444
e-mail: scompany@hu.nl