Minor Eventmanagement

In het derde jaar kunnen zowel communicatiestudenten als studenten van andere opleidingen van Hogeschool Utrecht zich inschrijven voor de minor ‘Het ontwerpen en managen van evenementen’. Met deze minor wordt beoogd studenten de basiscompetenties aan te leren van een eventmanager.

De minor bestaat uit twee periodes van tien weken. In periode A vindt de theoretische component plaats. Door middel van gastcolleges en de ontwikkeling van een creatief concept voor een externe opdrachtgever wordt wel steeds de link met de praktijk gelegd. In periode B van de minor (start november) krijgen studenten de kans om in tien weken een evenement in de praktijk te organiseren. Een belangrijke doelstelling van deze praktijkopdracht is dat de student een evenement projectmatig kan managen en aantoonbaar rekening kan houden met alle organisatorische aspecten van een evenement (planning, budget, afspraken met sponsoren en leveranciers). Een student weet een evenement te plaatsen binnen de communicatiemix van een organisatie. De student kan bijvoorbeeld aan een evenement werken bij de communicatieafdeling van een organisatie, of bij een bureau dat gespecialiseerd is in het ontwerp en de organisatie van een evenement.

Criteria

Tijdens de praktijkopdracht leert de student zelf een evenement te organiseren of mee te helpen organiseren; van de strategische overwegingen tot de uitvoering. Daarbij is een aantal essentiële onderdelen vastgesteld waaraan tijdens de praktijkopdracht moet worden gewerkt:

- Conceptontwikkeling (wat is de communicatievraag, welke doelstellingen en doelgroepen moeten worden bereikt, waarom een evenement, enzovoort)

- Planning (begroting, projectplanning en draaiboek)

- Uitvoering bijvoorbeeld: drukwerk, sponsorbeleid, omgaan met leveranciers, mediarelaties, coördinatiefunctie tijdens evenement)

- Evaluatie.

Voor de student komt de praktijkopdracht mooi tot zijn recht wanneer zoveel mogelijk aan een en hetzelfde evenement van a tot z kan worden gewerkt. Pas dan wordt de onderlinge samenhang van alle onderdelen zichtbaar. Het is echter ook mogelijk om aan verschillende evenementen mee te werken, zolang aan de criteria wordt voldaan