Communication and Media Design

Beroepsopleidende stage (derdejaarsstage)

Bij de derdejaarsstage gaat het erom dat de student tot dan toe verworven competenties aan de praktijk toetst en praktijkervaring opdoet. De stagiair heeft twee leerjaren achter de rug. Hij beschikt over redelijk wat kennis in het vakgebied, maar is nog niet gewend in een fulltime werkomgeving te fungeren en met grote mate van zelfstandigheid aan de slag te gaan. De stagiair heeft dus uw begeleiding en aansturing nodig.

Hoe lang duurt een stageperiode?

De stage duurt 20 weken aaneengesloten (100 dagen). Onder bepaalde of beperkte voorwaarden is het mogelijk een stageperiode van 10 weken aaneengesloten te volgen.

Wanneer begint een stageperiode?

De derdejaarsstage begint in periode A (september) en periode C (februari)

Wat vragen wij van u?

We vragen van u een uitdagende opdracht, voldoende faciliteiten (met name een werkplek) en adequate begeleiding. Over het algemeen betekent dit dat een derdejaars student begeleiding en aansturing nodig heeft.

Voorbeeld van een profiel voor een stageplaats

Opdrachtgever
Een mediabureau dat is gespecialiseerd in crossmediale concepten met hoogstaande vormgeving. Zij maken complete reclamecampagnes voor grote en middelgrote bedrijven van concept tot realisatie. Deze organisatie staat bekend om haar krachtige concepten met hoogstaande,doeltreffende vormgeving. De concepten moeten altijd het wezen, de missie en de doelstellingen van een bedrijf versterken.

Opdracht
De stagiair denkt mee over crossmediale concepten voor klanten en werkt aan ontwerpen en vormgeving voor print, audiovisuele of interactieve uitingen. Het uitwerken van deze uitingen tot een daadwerkelijke videoproductie of web - site kan hij tot een bepaald niveau (dit verschilt ook per individu). De stagiair heeft leren werken met bijna alle programma’s uit de Adobe Mastercollectie, zoals: Photoshop, Indesign, Dreamweaver, Flash, Premiere Pro, After Effects etc. Maar de daadwerkelijke vaardigheid in deze programma’s varieert uiteraard per individu.

De stagiair denkt altijd vanuit het communicatieprobleem en komt met realistische concepten gezien de tijd en bestedingsruimte. De stagiair is communicatief vaardig en beschikt over projectmanagementvaardigheden die hem of haar in staat stellen goed in een projectgroep te functioneren.

Profielschets

  • Creatief geschoold in zowel het bedenken van crossmediale concepten als het vormgeven van diverse mediaproducten;
  • Denkt vanuit een communicatieprobleem;
  • Goede tot redelijke beheersing van de meeste Adobe paketten;
  • Oog voor detail;
  • Prioriteiten kunnen stellen en deadlines;
  • Ambitieus;
  • In staat zelfstandig en in een groep efficient te werken.

Afstuderen

Het afstudeerproject is de afronding van de CMD opleiding. Hierin laat de student zien hij zich heeft ontwikkeld tot een professioneel CMD’er en die klaar is om op de arbeidsmarkt als CMD professional te gaan werken. Het afstuderen is de meesterproef van de opleiding. Het speelt een belangrijke rol bij de eerste stappen van de student op de arbeidsmarkt. Het belangrijkste resultaat is een afstudeerportfolio waarmee de student kan laten zien wat hij waard is.

Het afstuderen doet de student bij een bedrijf. Dit kan een commercieel bedrijf zijn, maar kan ook een non profit organisatie, een overheidsorganisatie of bijvoorbeeld een lectoraat aan de Hogeschool Utrecht. De student werkt tijdens zijn afstuderen aan zijn eigen onderzoeksproject op basis van een onderzoeksvraag. De student verdiept zich in een (ontwerp)probleem van de organisatie. Het is dus geen stage waar de student meedraait in de activiteiten en processen van de organisatie. waar je afstudeert. De onderzoeksvraag het afstudeerproject bepaalt de student samen met de organisatie.

Voor de meeste CMD studenten zal het afstuderen plaatsvinden tussen februari en juli