Communicatiemanagement

Communicatiemanagement biedt een breed georiƫnteerde praktijkgerichte opleiding. Naast communicatievakken besteden we aandacht aan economie en communicatieve vaardigheden. Ook is er veel aandacht voor het ontwikkelen van de persoonlijkheid en de beroepshouding van onze studenten.

Bij het onderwijs in de communicatie vakken staat het concept van ‘geïntegreerde communicatie’ centraal. Wij zien communicatie niet als een optelsom van modaliteiten (reclame, PR, interne communicatie,enz.) maar als één aandachtsgebied waarin allerhande communicatieproblemen moeten worden aangepakt. Het praktijkgerichte karakter van de opleiding komt tot uiting in de vorm van opdracht gestuurd onderwijs en met praktijkcases zoals een reclamepitch,projecten, gastcolleges, adviesbureau Scompany, stages en bedrijfsbezoeken. Meer informatie over adviesbureau Scompany vindt u op de homepage bij Praktijkopdrachten.

Wat kunt u van onze studenten verwachten?

Onze studenten lopen stage in het derde en vierde jaar. De derdejaars stage kan getypeerd worden als een ‘beroepsopleidende stage’, de vierdejaars stage is een ‘afstudeerstage!’ U kunt de stagiair beschouwen als een goed geschoolde en gemotiveerde tijdelijke medewerker, aan wie u eisen mag stellen die horen bij de assistentfuncties op midden- en hoger kaderniveau. Door een goede voorbereiding op school kunt u verwachten dat zij de gang van zaken in bedrijven of organisaties vrij snel zullen oppikken. Hierdoor maken de studenten gedurende de stageperiode niet alleen een leerproces door, maar leveren ze een concrete bijdrage aan het werk dat dagelijks in uw bedrijf of organisatie wordt verricht. Zo zijn stagiairs inzetbaar bij het uitvoeren van projecten en onderzoeken die door de dagelijkse werkdruk wellicht nog steeds op uw wensenlijst staan.

Beroepsopleidende stage

Derdejaars studenten Communicatiemenagement beschikken over een brede theoretische kennis van bijna alle aspecten van het communicatievak. Daarnaast hebben ze veel praktische kennis over bijvoorbeeld het schrijven van teksten, persconferenties en communicatieplannen. Wat ze echter missen is de ervaring met de praktijk in het beroepenveld. Op dat gebied zullen ze door u of uw collega’s bijgespijkerd of wegwijs gemaakt moeten worden. Bij de derdejaars stage ligt de nadruk daarom op het meewerken in de organisatie. Allerlei uitvoerende taken op het gebied van communicatie en eenvoudige taken op het gebied van beleidsontwikkeling, onderzoek en coördinatie behoren tot de mogelijkheden. Derdejaarsstudenten kunnen zich ook inschrijven voor een minor waarvan een praktijkopdracht een groot onderdeel uitmaakt. Zo kent de minor: ‘Het ontwerpenen managen van evenementen’ een praktijkopdracht met een gelijke omvang van een reguliere derdejaars stage. Voor meer informatie hierover verwijzen we graag naar het onderdeel “Minor Eventmanagement” op de homepage.

De derdejaars studenten lopen 10 of 20 weken stage. Als een student 20 weken bij dezelfde organisatie stage loopt, is de eerste periode een algemene beroepsopleidende stage terwijl de tweede periode een duidelijke verdieping dient te zijn of de stagiair gaat bijvoorbeeld op een hele andere afdeling stage lopen. Studenten kunnen in september, november, februari of april starten met hun beroepsopleidende stage.

Afstudeerstage (combinatie van stagewerkzaamheden en afstudeeropdracht)

In de afstudeerstage houdt de student zich niet meer alleen bezig met uitvoerende werkzaamheden. De stage verlenende organisatie en student komen werkzaamheden overeen, die betrekking hebben op de realisatie van de competenties: Plannen en Organiseren, Creëren en Realiseren en de competentie Representeren. Van de student mag u de bagage verwachten om adviserende, organiserende of coördinerende taken te verrichten, die passen bij de afstudeerrichting die zij gekozen hebben. Ze moeten bovendien met een grote mate van zelfstandigheid kunnen functioneren.

De afstudeeropdracht is voor voltijdstudenten een onderdeel van hun afstudeerstage. Het gaat om een individueel werkstuk, waarin een communicatiebeleidsvraagstuk uit de praktijk centraal staat. Vaak vormt onderzoek een belangrijk middel om tot een antwoord op deze vraag te komen. Het bedrijfsrapport zal, als onderdeel van het portfolio, voor de student een extra bewijs van kennen en kunnen zijn bij het solliciteren. De eisen die we aan het eindresultaat stellen zijn:

  • Naast een praktische aanpak ook een theoretische diepgang op hboniveau
  • Aanbevelingen doen op basis vanhet verrichte onderzoek
  • Een rapportage die volledig is, maarook duidelijk en begrijpelijk voor anderen dan communicatiedeskundigen
  • Aantoonbare zelfwerkzaamheid

Inhoud en aard van de onderwerpen kunnen verschillen. Om u alvast een  indruk te geven, ziet u hieronder wat voorbeelden van titels van de afgelopen jaren.

  • ‘Merkenbeleid in combinatie met maatschappelijk ondernemen’
  • ’Beleveniscommunicatie en cultureleorganisaties’
  • ‘Het effectief inzetten en evalueren van bedrijfsevenementen’
  • ‘De paradox van organisatieverandering’, communicatie naar externen bijorganisatieverandering’
  • ‘In de beperking toont zich de meester’,een scriptie over schriftelijke communicatie bij jongeren met een verstandelijke handicap
  • ‘Introducing a western brand on the Chinese market’

Doordat de voltijdstudent de afstudeerstage en -opdracht in een periode van 26 weken binnen uw bedrijf combineert, is het mogelijk om stage-ervaring en praktijkonderzoek naadloos in elkaar over te laten lopen. Denkt u er aan dat de student, die 26 weken binnen uw bedrijf zijn afstudeerstage loopt en aan zijn opdracht werkt, ook daadwerkelijk ruim de tijd krijgt om aan de opdracht te werken.

Afstudeerders werken vier dagen per week bij uw bedrijf en zijn iedere vrijdag beschikbaar voor school. Op school hebben zij o.a. intervisiebijeenkomsten waarin zij intensief begeleid worden bij de totstandkoming van hun afstudeerrapport.

Afstudeerders kunnen elke onderwijsperiode (september, november, februari, april) starten met hun afstudeerstage.

Afstudeeropdracht

Deeltijdstudenten studeren af middels een afstudeeropdracht die inhoudelijk uiteraard gelijk is aan de opdracht van voltijdstudenten. Wanneer een student binnen uw bedrijf aan een opdracht werkt, vraagt hij slechts een plek om te werken, waar nodig ondersteuning bij het onderzoek en een vergoeding van gemaakte onderzoekskosten.