Bedrijfscommunicatie

Bedrijfscommunicatie is een onderdeel van het Instituut voor Communicatie.Bedrijfscommunicatie is in 2006 gestart met 60 studenten, wordt aangeboden in een voltijdvariant van 4 jaar en leidt op tot een bachelor of Communication. Studenten worden opgeleid tot specialisten op het brede terrein van alle mogelijke media, methoden en vormen die kunnen worden ingezet voor de communicatie van een organisatie, zowel intern als extern. Het gaat dan om geschreven media zoals bedrijfsbladen en folders, om audio visuele media zoals een bedrijfsjournaal of introductiefilm, om meer-dimensionale media zoals een event voor omwonenden of een bedrijfsexpositie en om digitale media zoals een website of een intranet.

Het bijzondere van Bedrijfscommunicatie is dat studenten van het begin af aan leren crossmediaal te denken en daarmee in te spelen op de huidige ontwikkelingen in de praktijk. Ze leren te kiezen voor de juiste (combinatie van) media, gegeven de doelstelling van een organisatie en een bepaalde content. Ze worden opgeleid voor zowel de advies als de producentrol. De stageperiodes beginnen in september en in beperkte mate in februari.

Afgestudeerden kunnen het management van een bedrijf adviseren over de realisatie van een gewenste strategie op communicatiegebied en die samen met anderen uitvoeren. Dat kan als bedrijfscommunicator bij een onderneming, een mediabureau of een overheidsorganisatie, maar ook als zelfstandige.

Het praktijkgerichte karakter van de opleiding komt tot uiting in de vorm van opdrachtgestuurd onderwijs. We proberen daarbij zoveel mogelijk opdrachten uit de dagelijkse beroepspraktijk in de opleiding aan de studenten aan te bieden.

Bij het afstuderen voeren studenten zelfstandig een opdracht uit voor een organisatie. Die opdracht heeft te maken met de strategische inzet van communicatiemiddelen door de desbetreffende organisatie. Bij de uitvoering van de opdracht doorlopen ze het hele traject: acquisitie, onderzoek, advies, realisatie, implementatie. Binnen de organisatie is er een opdrachtgever die de student begeleidt, vanuit de hogeschool is dat een docent.