Werken aan kennisinnovatie

Utrecht scoort als kennisregio nog niet zo sterk. Wat verschillende organisaties doen levert samen nog geen synergie op.

En dit is nodig om het welvaartsniveau in de provincie ook op (langere) termijn te kunnen handhaven. Daarom is de Task Force Innovatie Regio Utrecht opgezet. Hogeschool Utrecht is een van de deelnemers.

Innovatief ondernemerschap

Doel van de Task Force is de Utrechtse innovatiemotor in een hogere versnelling te zetten zodat de provincie verzekerd is van duurzame economische groei. Hiertoe moet de bestaande bedrijvigheid verbeterd worden en nieuwe bedrijven worden aangetrokken. Innovatief ondernemerschap staat centraal; bundeling van acties en initiatieven moet de efficiency verhogen.

Projecten in de praktijk

Dat Utrecht genoeg kansen biedt, laat een aantal projecten zien. Lees meer over: 

Utrecht Design
Technologie thuis nu!
Multimediaproject
Stimulering Internationale orientatie MKB