Smart Sustainable Cities

In het Centre of Expertise Smart Sustainable Cities werkt HU in een netwerk van kennisinstellingen en bedrijven aan technologische vernieuwingen, waarbij de gebruiker centraal staat. Met innovatief onderzoek en onderwijs leveren we producten, diensten en oplossingen die de realisatie van de slimme, gezonde, duurzame stad dichterbij brengt.

Lees hier verder voor meer informatie.

Read Smart Sustainable cities businessplan