Ondersteuning aan ondernemers

Hogeschool Utrecht vindt het belangrijk om (jonge) ondernemers te ondersteunen.

Een paar voorbeelden.

UtrechtInc

Hogeschool Utrecht stimuleert studenten en medewerkers om met hun kennis producten en diensten te ontwikkelen en daarmee een eigen bedrijf te starten. Samen met de Universiteit Utrecht is daartoe UtrechtInc  opgericht. UtrechtInc biedt advies, begeleiding, managementondersteuning, preseedfinanciering en huisvesting aan (startende) ondernemers, zowel alumni van HU en UU als innovatieve ondernemers uit de regio. UtrechtInc wordt ondersteund door Gemeente en Provincie Utrecht, ministerie van Economische Zaken, het UMC en de Rabo-bank en biedt bovendien een uitgebreid netwerk. Informatie en aanmelding via www.utrechtinc.nl.

StudentsInc

StudentsInc is de levendige ondernemers community in Utrecht voor studenten van Hogeschool Utrecht en Universiteit Utrecht. StudentsInc is de plek waar een student naast zijn studie kan ondernemen; waar ruimte en ondersteuning wordt geboden bij het ontwikkelen van een eigen bedrijf en waar ondernemerschap kennis en vaardigheden aangescherpt worden.

StudentsInc wordt mogelijk gemaakt door Hogeschool Utrecht en richt zich op (ambitieuze) studenten die ondernemende skills verder willen ontwikkelen. De actieve community bestaat uit ongeveer 60 leden en heeft ruim 15 bedrijven in huis. Studentondernemers kunnen bij StudentsInc deelnemen aan onderwijs, acceleratorprogramma’s en events. Daarnaast fungeert StudentsInc als stagebedrijf voor “afstuderen op eigen bedrijf”. De ondernemers worden begeleid door ervaren coaches. Meer informatie en aanmelding via www.studentsinc.nl

Utrecht Science Park

De Universiteit Utrecht, UMC Utrecht, Hogeschool Utrecht, de provincie Utrecht en de gemeente Utrecht hebben zich verenigd in Utrecht Science Park (USP). Het Utrecht Science Park in De Uithof ontwikkelt zich tot een internationaal vooraanstaand centrum voor hoger onderwijs, wetenschappelijk onderzoek, academische patiëntenzorg, en kennisintensieve bedrijvigheid en ondernemingen. UtrechtInc. maakt deel uit van het Utrecht Science Park. (Startende) ondernemers, studenten, onderzoekers en medewerkers worden hier geholpen bij vragen over ondernemerschap, innovatie en bedrijfshuisvesting.

Op het Utrecht Science Park is thans een aantal bedrijven gevestigd op met name het terrein van Life Sciences. Door wijziging van het bestemmingsplan is binnenkort meer ruimte beschikbaar voor de vestiging van kennisintensieve ondernemingen. Daarbij gaat het om gevestigde of startende  ondernemingen die zich vooral richten op de thema's 'Life Sciences' en 'duurzaamheid'. Recent heeft Danone, een van 's werelds meest toonaangevende ondernemingen in de voedingsmiddelenindustrie, bekendgemaakt in 2012 een nieuw innovatiecentrum voor gespecialiseerde voeding te vestigen in Utrecht Science Park.

Momenteel is er een klein projectbureau ingericht om de uitbreiding van het Science Park te ondersteunen. Dit projectbureau vervult een front office functie voor het Science Park en de organisatie, promotie en acquisitie op zich nemen. Meer informatie: Hans Hoving, beleidsmederwerk Onderwijs en Onderzoek of www.utrechtsciencepark.nl

Utrecht Center for Entrepreneurship

Het Utrecht Center for Entrepreneurship (UtrechtCE) heeft als doel bij te dragen aan een ambitieus ondernemerschapsklimaat in de regio Utrecht. Zij doet dit door het organiseren en stimuleren van onderwijs en evenementen voor studenten en  medewerkers van de kennisinstellingen én voor ondernemers uit de regio Utrecht. Kijk op de website www.utrechtce.nl voor meer informatie over masterclasses en evenementen.

UtrechtVC

Ondernemers die onderzoek willen laten uitvoeren door Hogeschool Utrecht of Universiteit Utrecht kunnen terecht bij UtrechtVC. De accountmanagers hebben een goed overzicht van de beschikbare kennis en goede contacten binnen en buiten deze kennisinstellingen om onderzoeksvragen te beantwoorden.

Meer informatie over UtrechtVC www.utrechtvc.nl