Centre of Expertise Creatieve Industrie

Een van de speerpunten van Hogeschool Utrecht is het versterken van de samenwerking en kennisdeling van de HU met bedrijven in de creatieve sector. Daarvoor is een aantal jaren geleden het programma Creative Experience Learning Labs (CELL) opgezet. In dit programma werkten studenten, docenten, onderzoekers en (creatief) ondernemers in projecten samen aan kennisontwikkeling en product- en dienstinnovaties. Co-creatie en open innovatie waren daarbij leidende principes.

Samenwerking

In het CELL-programma is met meer dan 100 verschillende bedrijven en organisaties samengewerkt. Er zijn 23 projecten uitgevoerd waarin het gehele innovatieproces - van onderzoek, ideegeneratie, conceptontwikkeling en design tot marketing en vernieuwing van het businessmodel - is doorlopen. Dit vraagt om een multidisciplinaire aanpak. Daarom is het programma gezamenlijk uitgevoerd door de HU-lectoraten Marketing, Marktonderzoek & Innovatie (Faculteit Economie en Management), Human Experience & Media Design (Faculteit Communicatie en Journalistiek) en Product Design & Engineering (Faculteit Natuur en Techniek).

Nieuwe werkvormen

Er is geëxperimenteerd met nieuwe werkvormen en het gebruik van labs ('laboratoria') waarin partijen samenwerken en kennis uitwisselen. Er zijn vijf labs ingericht: drie bij de HU, een op het Hilversumse Mediapark en een lab bij het Utrechtse Protospace. De effectiviteit van de werkvormen en labs zijn ook onderwerp van onderzoek geweest. Door specifieke werkvormen te gebruiken is een balans aangebracht tussen exploratie (nieuwsgierigheidgedreven). Verder is er een onderscheid gemaakt tussen innovatieprojecten, kennisontwikkelingsprojecten en kennisdelingsprojecten. Deze projecten hebben altijd te maken met een van de drie focusgebieden van CELL: social media, mobile en creative spaces.

Multidisciplinair

Per project is steeds een multidisciplinair team samengesteld. Teams bestonden uit werknemers van bedrijven, onderzoekers, studenten, docent-onderzoekers en lectoren. De samenstelling van het team was afhankelijk van opdrachtsoort, type werkvorm en duur en kon gedurende het project per face aangepast worden. In de projecten is steeds geprobeerd verbindingen te leggen tussen creatief ondernemers en (potentiële) afnemers van hun diensten. Hierbij past ook de ontwikkeling van de webportal 'Gemaakt in Utrecht', gericht op het matchen van vraag en aanbod in de regio.

Vervolg

In juni 2011 is het CELL programma afgerond. Het versterken van de samenwerking en kennisdeling met bedrijven in de creatieve zakelijke dienstverlening blijft een van de speerpunten van de HU. In de komende 4 jaar bouwt de HU voort op ervaringen en successen uit CELL met het Speerpuntprogramma Creatieve Industrie. Meer informatie over het dit programma: www.ci.hu.nl

CELL was onderdeel van het programma ‘Creative Xcellerator Noordvleugel’.

 

Creative Experience Learning Labs wordt mogelijk gemaakt met subsidie van Economische Zaken en de Gemeente Utrecht in het kader van het stimuleringsprogramma ‘Pieken in de Delta’.