Disclaimer

Zorgdragen voor juiste informatie

De informatie op deze website en de informatie over Hogeschool Utrecht en haar opleidingen in de Hoger Onderwijs Data Exchange (Hodex) komt tot stand onder verantwoordelijkheid van Hogeschool Utrecht. De hogeschool besteedt uiterste zorg aan een zo actuele, toegankelijke, correcte en complete manier van informatievoorziening. Het is echter mogelijk dat een deel van de informatie verouderd, incompleet of onjuist is. Aan de inhoud van deze website of de inhoud van Hodex kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Hogeschool Utrecht kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op www.hu.nl. Het is mogelijk dat via de website van de HU of Hodex toegang wordt geboden tot websites en/of informatiebronnen van derden. De hogeschool kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze webpagina's of websites.

Privacybeleid

Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend die persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons door u worden verstrekt. Hierbij houden wij ons aan het Privacyreglement persoonsgegevens studenten HU en de eisen, die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Informatie per e-mail, post, telefoon of sms

Wilt u in de toekomst geen informatie per e-mail, post, telefoon of sms meer ontvangen van Hogeschool Utrecht, vult u dan dit formulier in. Uw gegevens worden dan uit onze database verwijderd.

Foto- en videomateriaal

De webredactie spant zich in om iedereen die geportretteerd wordt op deze site om toestemming te vragen. Mocht je bezwaar hebben tegen bepaalde foto's of videofilm waarop je te zien bent, neem dan contact op met de webredactie via huweb@hu.nl.